Skip to content

NIGDY NA CZCZO !!  zjeść posiłek wysokocukrowy przed wizytą (stres jak i sam zabieg powoduje obniżenie poziomu cukru, co w rezultacie doprowadza do omdlenia, dodatkowo po usunięciu przez 2 godziny zaleca się aby nie jeść i nie pić)

– zabieg usunięcia zęba zawsze przeprowadzany jest w znieczuleniu

– w niektórych przypadkach, obrzęku ropnego i dużej bolesności, znieczulenie może nie działać w pełni, wtedy odstępuje się od zabiegu usunięcia zęba, pacjent otrzymuje receptę na antybiotyk i po około 5-7 dniach i wygojeniu stanu zapalnego zgłasza się ponownie na usunięcie zęba

– Zabiegi usunięcia zębów zatrzymanych ( ósemek), wszczepienia implantów zębowych wymagają profilaktycznego przyjmowania antybiotyków przed zabiegiem- przed takim zabiegiem należy wcześniej zgłosić się na konsultację celem przepisania stosownych leków.

– jeżeli chorujesz na nadciśnienie, serce (zwłaszcza zawał, by-passy, zastawki serca) cukrzycę, choroby nerek czy wątroby, choroby tarczycy, alergie, poinformuj zawsze swojego lekarza

– pacjenci z chorobami zakaźnymi (żółtaczka – HBV, HCV, HIV, AIDS, gruźlica) bezwzględnie są zobowiązani informować lekarza o swoich chorobach – chronisz tym samym siebie i swoich bliskich!!

– pacjenci przyjmujący dużą liczbę leków proszeni są o przyniesienie karteczki z nazwami zażywanych leków

– pacjenci bedący stale pod opieką swojego lekarza prowadzącego (rodzinny, kardiolog, diabetolog itp) mogący mieć komplikacje związane z gojeniem proszeni są o konsultacje z lekarzem prowadzącym i przedstawienie lekarzowi dentyście wyrażonej zgody na piśmie na zabieg

– kwas acetylosalicylowy (Acard, Polocard itp) – jeżeli jest to dawka 75mg na dobę nie trzeba odstawiać leków, jeżeli jednak dawka dobowa wynosi min. 150 mg należy po konsultacji z lekarzem prowadzącym odstawić wymienione leki na 5-7 dni przed zaplanowanym zabiegiem usunięcia zęba lub zmniejszyć dawkę do 75mg

– Acenocumarol, Warfin itp – zażywając tego typu leki spada krzepliwość krwi, do zabiegu wymagana jest konsultacja z lekarzem prowadzącym, wyniki badania krwi (poziom INR) i przejście z tabletek na zatrzyki z Heparyną w okresie zabiegu usunięcia zęba

Wskaźnik INR – (Międzynarodowy współczynnik znormalizowany, z ang. International Normalized Ratio, INR)

Wartość określana przy badaniu krwi, powinna wynosić:

 • INR 0,8 – 1,2 dla osób zdrowych
 • u osób chorych, zażywających doustne leki przeciwzakrzepowe (Acenocumarol, Warfaryna):
 1. a) zapobieganie i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, migotanie przedsionków
  i wady zastawkowe – INR 2,0-3,0
  b) wszczepienie sztucznych zastawek serca – INR 2,5-3,5

Do zabiegów chirurgicznych INR powinien być poniżej 4,0. Przy stosowaniu zastrzyków z Heparyny wskaźnik wynosi ok 0,9-1,5.

PAMIĘTAJ

– do zabiegu usunięcia 1 zęba zazwyczaj nie trzeba odstawiać leków

– przy konieczności usunięcia 3 i więcej zębów wymagana jest konsultacja z lekarzem prowadzącym i zamiana leków

Po zabiegu operacyjnym:
Utrzymywać opatrunek uciskowy przez około 30-40 min
Stosować wyłącznie zimne okłady (zewnętrznie)
Unikać ciężkich prac fizycznych
Przez co najmniej 1,5 godz. nie jeść i nie pić
Przez resztę dnia zaleca się spożywać raczej chłodne napoje i pokarmy,
Unikać używek w postaci alkoholu oraz palenia tytoniu przez co najmniej 24 godziny, gdyż mogą one spowodować wystąpienie krwotoku oraz pogorszyć gojenie
Bezpośrednio po zabiegu nie należy stosować płukanek typu szałwia, rumianek itp., mogą one spowodować wypłukanie się skrzepu i powstanie tzw. suchego zębodołu
Po upływie 24 godzin należy płukać jamę ustną rozcieńczonym roztworem Eludril , roztworem sody spożywczej (1 łyżka stołowa na szklankę wody) lub wyciągiem z szałwii , najlepiej po każdym posiłku
W przypadku operacyjnego usunięcia zębów, które wymagało zaopatrzenia rany szwami prosimy zgłosić się na wizytę związaną z usunięciem szwów w terminie 7-10 dni od dnia zabiegu
W przypadku otrzymania po ww. zabiegu recepty, prosimy o niezwłoczne jej zrealizowanie i aplikowanie leków wg zleceń lekarza

Objawy mogące wystąpić po zabiegu to m.in.:
Obrzęk okolicy operowanej (nawet po trzech dniach od zabiegu)
Szczękościsk (głównie w przypadku operacyjnego usunięcia zębów mądrości
Siniec, krwiak

Objawy niepożądane:
Podwyższona znacznie temperatura ciała (gorączka)
Obrzęk utrzymujący się dłużej niż 7 dni
Reakcje ze str. przewodu pokarmowego, które mogą być następstwem reakcji alergicznej na zastosowane leki
przedłużające się krwawienie

Jeżeli wystąpią którekolwiek z ww. objawów niepożądanych proszę niezwłocznie skontaktować się ze mną. W wypadku nietolerancji lekowej proszę o odstawienie leków i zgłoszenie się w celu przepisania alternatywnych farmaceutyków i ustalenia nowej formy aplikacji leków.
Na wizytę kontrolną można się umówić również telefonicznie.

Gdy zabieramy dziecko na pierwszą wizytę w gabinecie dentystycznym, warto zdać sobie sprawę z faktu, że głownie od rodziców zależy to, z jakim nastawieniem dziecko wejdzie do gabinetu stomatologicznego.

Wizyta adaptacyjna ma być dla dziecka odwiedzinami  gabinetu a nie stresującym przeżyciem. Przygotujmy je więc do tych odwiedzin tłumacząc spokojnie i rzeczowo, że idzie obejrzeć gabinet i zobaczyć jak pracuje stomatolog, nie wspominając o tym, jakie negatywne wspomnienia związane z wizytami u dentysty mamy sami .

 • Ustalamy termin wizyty w godzinach porannych – dzieci są wtedy bardziej wypoczęte i zdolne do współpracy. Jest to czas, który nie koliduje z posiłkiem ani wypoczynkiem.
 • Idealny będzie dzień, w którym dziecko nie ma innych zajęć przed wizytą u dentysty.
 • Pozwalamy na założenie ulubionego ubrania, co zwiększy szansę na przyjemny przebieg pierwszej wizyty.
 • Pierwszą wizytę odbywamy wtedy, gdy dziecko nie ma żadnych dolegliwości bólowych. Mamy wtedy szansę na przyjazne spotkanie, a nie traumatyczną sytuację. Łatwiej nawiązujemy relację opartą na zaufaniu pomiędzy lekarzem a dzieckiem.
 • Unikamy tłumaczenia dziecku jak ma się zachować podczas wizyty (nie płacz, bądź grzeczny). Nie używamy słów, które mogłyby prowokować u dziecka strach. Nawet powtarzanie tego, że w czasie wizyty nie będzie nic bolało, lub nie będzie strasznie, wywołuje uzasadniony niepokój u pociechy.
 • Mówimy dziecku o wizycie na kilka dni przed, nie podkreślając przesadnie tego wydarzenia.
 • Nie przekazujemy dziecku własnego strachu przed dentystą. Wasze dzieci mogą mieć inne odczucia.
 • Lepiej, jeśli dziecku podczas wizyty towarzyszy jeden rodzic – dwoje rodziców może odebrać jako sytuację niebezpieczną.

– przez około dwie doby mogą być odczuwalne dolegliwości samoistne.

– do 2 tygodni odczuwalny może być ból przy nagryzaniu.

 

Rękojmia na wykonane usługi

W trosce o dobro i bezpieczeństwo Pacjentów  wykonujemy zabiegi z zachowaniem najwyższej staranności według najlepszej wiedzy lekarskiej.  Niestety ,mimo dochowania należytej staranności  wykonywanie jakichkolwiek zabiegów medycznych może być związane z wystąpieniem ryzyka niepowodzenia lub powikłań.Dlatego przed rozpoczęciem leczenia pacjent musi mieć świadomość ,że mimo prawidłowo przeprowadzonego leczenia może dojść do powikłań wśród , których moga być  m. in.:

 • ból zębów i tkanek otaczających,
 • szczękościsk,
 • pęknięcie i złamanie zębów,
 • obrzęk, ropnie i krwiaki,
 • krwawienie po wykonanych zabiegach,
 • podwyższona temperatura ciała,
 • złe samopoczucie,
 • wystąpienie reakcji alergicznej za zastosowane leki pomimo przeprowadzonego wcześniej wywiadu lekarskiego,
 • zaostrzenie przebiegu współistniejących schorzeń.

Wystąpienie powikłań może spowodować u Pacjentów między innymi:

 • dyskomfort i stres spowodowany bólem,
 • konieczność przyjmowania leków mających wpływ na prowadzenie pojazdów,
 • problemy natury estetycznej,
 • problemy z jedzeniem i mówieniem,
 • nieprzewidziane wcześniej leczenie endodontyczne, protetyczne, czy chirurgiczne.

  Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego na wszystkie usługi wykonane w naszym gabinecie udzielana jest rękojmia.

Okres rękojmi wynosi:

 • dla wypełnień stomatologicznych – 12 miesięcy
 • dla usług protetycznych: mikroprotez, dostawek zębów oraz uzupełnień (klamra) i napraw – 12 miesięcy,protez, koron, mostów – 24 miesiące
 • dla wszczepionych implantów – 10 lat (dotyczy tylko części chirurgicznej zabiegu, tj. wszczepienia implantu bez odbudowy protetycznej)

Prawo do rękojmi nie obejmuje:

 • prac tymczasowych, takich jak korony i protezy tymczasowe,
 • prac, przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej rękojmi lub jej braku.

Warunkiem zachowania rękojmi są:

 • doprowadzenie do końca pierwotnie zaplanowanego z Pacjentem leczenia,
 • utrzymywanie przez Pacjenta należytej higieny jamy ustnej i protez ruchomych,
 • stosowanie się do zaleceń lekarza dotyczących higieny, zasad użytkowania i przechowywania protez,
 • zgłaszanie się na wizyty kontrolne w przychodni co najmniej raz na 6 miesięcy.

Utrata prawa do rękojmi następuje w przypadku:

 • samodzielnego dokonywania przeróbek, korekt i napraw uzupełnień protetycznych,
 • uszkodzenia uzupełnień przez czynniki zewnętrzne, w tym poza jamą ustną,
 • występującego u Pacjenta problemu bruksizmu (zgrzytania zębów),
 • fizjologicznego zaniku kości, stanów zapalnych w przyzębiu oraz innych schorzeń mających niekorzystny wpływ na zdrowie Pacjenta.

   Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonane prace protetyczne nie podlegają zwrotowi.W przypadku wycofania się Pacjenta podczas rozpoczęcia pracy protetycznej Pacjent zobowiazuje się do pokrycia kosztów w wysokości 50 % pierwotnie ustalonej ceny.

 

Kielce  dnia. 31.12.2021

Informuje, że Gabinet Stomatologiczny Nastodent prowadzi działalność w zakresie rentgenodiagnostyki z aparatem do zdjęć wewnątrzustnych -MyRay RX DC eXTend decyzja SEXVIa.9026.41.2015 z dnia 8.10.2015 r. wydana przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Na podstawie pomiarów dozymetrycznych stwierdzono, że działalność ta w ciągu ostatnich 12 miesięcy  nie powodowała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowiska gdyż nie zostały przekroczone dawki graniczne, które wynoszą:

 • pracownicy :20 mSv/rok
 • ogół ludności: 1 mSv/rok

Nie ma możliwości uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska, ponieważ aparaty rtg nie posiadają takich właściwości.